Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Fördela mandat med valsimulatorn

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning gäller från och med 2018 års val.

En valsimulator enligt de nya reglerna finns här.

Den "gamla" Valsimulatorn nedan beräknar mandat enligt 1973 - 2005 års vallag, dvs de regler för mandatfördelning som tillämpats vid valen från 1973 fram till 2014. Mandaten fördelas enligt jämkade uddatalsmetoden med första divisorn satt till 1,4. Det finns heller inga spärrar för val till kommunfullmäktige. Vid ett eventuellt extra val innan 2018 gäller dessa "gamla" regler för beräkning av mandat.

Nya regler för mandatfördelning gäller från 2018

I korthet handlar de nya reglerna gällande mandatfördelning om det här:

  • Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat införs.
  • Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige för kommuner som är indelade i valkretsar. Modellen blir densamma som gäller för val till landstingsfullmäktige, dvs 1/10 av mandaten blir utjämningsmandat.
  • Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.

Läs mer om de nya reglerna här

Valsimulatorn kan inte användas till att fördela mandat i nämnder

I allmänna val väljs de politiker som sitter i kommun, landstings- eller regionfullmäktige. Efter valet väljer fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Detta val görs inte enligt jämkade uddatalsmetoden och Valmyndighetens Valsimulator kan därför inte användas för detta ändamål.

SKL erbjuder information och räkneexempel för val av nämnder och styrelser

Använd "gamla" Valsimulatorn

1. Ange antal mandat

Skriv i antal mandat som ska fördelas (tänk på att mandaten tillsätts per valkrets, du måste alltså göra en uträkning för varje valkrets och sen lägga ihop mandaten).

 

Antal mandat:

2. Välj valtyp

Kommunfullmäktigval / val till Sametinget (ingen spärr)
Landstingsfullmäktigval (3% spärr)
Riksdagsval (4% spärr)
Europaparlamentsval (4% spärr)

3. Antal partier

Skriv i antal partier som är med i beräkningen, tryck sedan "Välj".

Antal partier:

4. Röstfördelning

Skriv det antal röster som varje parti fick/skulle få. Om du vill veta resultatet utifrån en procentsats för ett parti, multiplicera alla procentsatser med 100. Exempel:

Partiet X får 7,04% - knappa in 704 röster för första partiet. Lägg resterande röster som inte tillfaller Partiet X på nästa rad (100% minus 7,04% = 92,96% x 100 = 9296).

Parti nr Antal röster Procent Antal mandat Sista jmf-tal

Summa röster: 0

5. Beräkna

Tryck på knappen för att se resultatet.