Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Arkiv: Utbildning för Valadministrationen

Valnämnden i varje kommun ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler att rösta i. De utser också de ca 40 000 röstmottagare som arbetar under förtidsröstningen och på valdagen. Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen/röstningslokalen och bland valsedlarna. På den här sidan finns informations- och utbildningsmaterial som Valmyndigheten tagit fram för valnämnder och röstmottagare.

Läs mer om att jobba vid valet här

Utbildningsfilmer för röstmottagare

Valmyndigheten tog fram tre utbildningsfilmer för röstmottagare inför valet till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Till filmerna fanns också test.

  • En grundfilm, som innehåller grundläggande information om val och rösträtt
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i vallokal
  • En utbildningsfilm om röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning

Filmerna kunde ses via webben, och distribuerades även till kommunerna på DVD-skivor.

Handledningar för röstmottagare

Alla röstmottagare förses med två handledningar av respektive kommun.

Handledning för röstmottagning i vallokal

Handledning för röstmottagning i vallokal.Öppnas som pdf i nytt fönster.

Öppna handledningen för röstmottagning i vallokal. (5020 kB)

Handledning Förtidsröstning - röstmottagning i röstningslokal

Handledning för förtidsröstning. Öppnas som pdf i nytt fönster.

Öppna handledningen för förtidsröstning (3505 kb)

Handbok för kommunen 2014

Handboken täcker både valet till Europaparlamentet 2014 samt valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014. Den riktar sig till valhandläggare på kommunerna och Valnämnderna i kommunerna samt andra personer som har övergripande ansvar för val. Handbok för kommuner 2014

Handbok kommunens uppgifter vid valen 2014 ( 142 sid, 4 794 kb)