Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Information till partier inför valet 2018

På den här sidan finns valspecifik information inför kommande val år 2018. Aktuella blanketter och manualer finns i menyn till höger.

Registrera partibeteckning

Partier kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten. Detta är dock inte ett krav för att delta i val.

Registrera partibeteckning

Anmälan om deltagande i val

Partier som vill delta i ett val ska skriftligen anmäla sitt deltagande till Valmyndigheten senast den 10 augusti 2018. Vissa partier anses redan anmälda till valet.

Anmäla deltagande i val

Nedanför listas partier som anmält sitt deltagande till valet 2018. Filen uppdateras dagligen.

Partier som anmält deltagande per valområde.xlsx

Innehållet i filen/filerna

Partier kan anmäla kandidater

Ett parti som har en registrerad partibeteckning och vill anmäla sina kandidater, ska använda en förklaringsblankett för respektive val. Anmälan av kandidater kan bara göras av en behörig person, det vill säga en behörig beställare. Sista dag att anmäla behörig beställare är den 28 februari 2018.

Partierna ska tillsammans med blanketten Behörig beställare, lämna in ett styrelseprotokoll till länsstyrelsen som visar vem eller vilka som är behöriga att anmäla kandidater för partiet. De partier som är representerade i riksdagen ska lämna in detta till Valmyndigheten.

Partiet ska lämna förklaringarna till länsstyrelsen senast 10 april 2018.

Partiet kan förbereda blanketterna med namn för underskrift av kandidaten.

Version 1: Blankett som PDF – med vissa ifyllningsbara uppgifter

Förklaringsblanketterna i PDF är delvis ifyllningsbara innan utskrift. Kandidaten får själv fylla i sitt namn och personnummer m.m.

Version 2: Blankett i Word - kopplad utskrift med samtliga uppgifter

Med hjälp av Exceldokument (kandidatnamn, personnummer och kommun/landsting) kan förklaringarna automatiskt fyllas i med kandidatens uppgifter. Förklaringen behöver då endast undertecknas av kandidaten samt kompletteras med ev. övrig id-uppgift. Se manual Kopplad utskrift i menyn till höger.

Partier som inte anmäler kandidater ska lämna samtycke

Om ett parti väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att väljare kan skriva till ett namn på valsedeln och nominera andra kandidater. För att en tillskriven kandidat ska kunna bli invald måste kandidaten lämna sitt samtycke i förväg. Blanketten för samtycke ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 7 september 2018.

Kandidater