Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018.

Övergripande kalender för valet

Information till partier

Här finns viktig information för partier, samt aktuella blanketter och manualer inför valet 2018.

Information och blanketter

Får jag rösta i valet?

Om rösträtt

Bosatt utomlands?

Rösträtt för svenskar bosatta utomlands

Jobba som röstmottagare och rösträknare

Om du vill arbeta som röstmottagare ska du kontakta valnämnden i din kommun.

Om du vill arbeta som rösträknare efter valdagen ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Om att jobba som röstmottagare och rösträknare