Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Statistik

Röstberättigade den 1 mars 2017

Valmyndigheten tar fram statistik över kommunalt röstberättigade den 1 mars året innan valår.

Kommunalt röstberättigade är personer som är röstberättigade i val till kommunfullmäktige med valdag satt den 1 mars 2017. Det är inte en prognos över röstberättigade för valet år 2018.

Statistiken används enligt 4 kap. 12 § vallagen (2005:837) som underlag för kommun och landstingsfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Statistiken kan också användas som underlag till länsstyrelsernas beslut om valdistriktsindelning.

Statistiken innehåller uppgift om antal röstberättigade per valdistrikt.

Kommunalt röstberättigade 1 mars 2017