Start Det svenska valsystemet Val och folkomröstningar EU:s medborgarinitiativ Om oss

Valkalender för valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

2017 - Året före ordinarie val

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar.

31 okt

Sista dag för kommun- och landstingsfullmäktige att besluta om eventuell indelning i valkretsar.

Om det ska vara ny valkretsindelning i landstinget ska landstingsfullemäktige senast denna dag besluta om indelningen. Innan beslutet fattas ska kommunerna inom landstinget fått tillfälle att yttra sig. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.

Om det ska vara ny valkretsindelning i kommunen ska kommunfullmäktige senast denna dag besluta om indelningen. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.

10 nov

Sista dag för partier att begära utläggning av partivalsedlar. Partier som måste begära om utläggning och varför det ska göras.

1 dec

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

2018 - Valår

28 feb

Sista dag för partier att anmäla registrering av partibeteckning, om registreringen ska gälla för valet 2018.

Sista dag för partier att anmäla behörig beställare av valsedlar.

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

10 april

Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse.

Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för varje valkrets.

26 juli

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

10 aug

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet 2018.

10 aug

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.

16 aug

Väljare kan tidigast denna dag rösta på en utlandsmyndighet i utlandet. Röstmottagning hos utlandsmyndigheter startar vid olika tidpunker och pågår under olika lång tid.

16 aug

Väljare får tidigast göra i ordning sin budröst.

22 aug

Väljare kan börja förtidsrösta inom Sverige.

28 aug

Sista dag att begära rättelse i röstlängden.

7 sept

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.

9 sept

Valdag.

10 sept

Länsstyrelsen påbörjar slutlig sammanräkning.

12 sept

Valnämndernas preliminära rösträkning av förtidsröster som inte granskades på valdagen.

Valkalender som gäller vid allmänna val i Sverige

Viktiga datum för partier